Περιήγηση στο εργοστάσιο

Εργοστασιακό περιβάλλον :

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Πιστοποιητικό

1 (1)

Πιστοποίηση FSC Forest

1 (2)

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001

1 (3)

Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001

Η διαδικασία παραγωγής:

1 (1)

Ερευνήστε το καλούπι

1 (2)

Μούχλα παραγωγής

1 (3)

Πολτοποίηση

1 (4)

Υγρό σχήμα εμβρύου

1 (5)

Ζεστό πάτημα

1 (6)

Πλαστικό κοπής

1 (7)

Αποθήκευση συσκευασιών